• هفت گفتار دربارۀ رموز اشراقی

  هفت گفتار دربارۀ رموز اشراقی

 • دعای صباح

  ترجمه و شرح دعای صباح

 • داستان کاموس‌کشانی

  دروس رموز اشراقی: داستان کاموس‌کشانی

 • مقدّمه‌ای بر روش مطالعه در معارف شرقی به‌ویژه حکمت فهلوی

  مقدّمه‌ای بر روش مطالعه در معارف شرقی به‌ویژه حکمت فهلوی

 • دانلود کتابچۀ «سهروردی و ایران باستان»

  دانلود کتابچۀ «سهروردی و ایران باستان»

 • کارگاه‌های آموزشی وابسته به همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

  کارگاه‌های آموزشی وابسته به همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی

 • همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی
شیخ اشراق، شهاب‌الدین یحیی سهروردی، به نصّ رسالۀ کلمة التّصوف، احیاء حکمت فهلوی یا خسروانی ایرانیان قدیم را وجهة همت خود قرار داده است: «و قد احیینا حکمتهم النوریة الشریفة التی یشهد بها ذوق افلاطون و من قبله». مجلد دوم کتاب «اسلام در سرزمین ایران (سهروردی و افلاطونیان ایران)» نوشتۀ هانری کربن به تحقیق در همین موضوع اختصاص یافته است. بررسی آثار متعلق به فرهنگ مزدایی (اعم از اوستا، کتب پهلوی، کتیبه‌های هخامنشی و ساسانی و نیز شاهنامه) و جستجوی ریشه‌های حکمت اشراق در آن آثار، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. به‌علاوه، مقایسه حکمت سهروردی با معارف شرقی (مثلا حکمت دائویی و حکمت ودانته) کاری است ضروری. کاوش در چگونگی احیاء حکمت فهلوی به دست شیخ اشراق و مقایسه آن با حکمتهای شرقی دیگر موضوع همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» است.

 

محورهای ارائه مقاله:

الف ب

سهروردی و گاهان زردشت

سهروردی و یشتهای اوستا

سهروردی و خرده‌اوستا

سهروردی و دینکرد سوم و چهارم

سهروردی و زندآگاهی

سهروردی و اندرزهای پهلوی

ج

د 

سهروردی و طریقت زروان

سهروردی و طریقت مهر

سهروردی و طریقت مزدک

 سهروردی و کتیبه‌های هخامنشی
و ساسانی

سهروردی و فلسفۀ تاریخ
(نظریۀ ادوار و اکوار)

سهروردی و مدینۀ فاضله

ه‍ و

سهروردی و شاهنامۀ فردوسی

سهروردی و هنر و معماری

سهروردی و فولکلور (فرهنگ عامّه)

سهروردی و وحدة الشهود

سهروردی و وحدة الوجود

سهروردی و آیین فتوت 

 ز

سهروردی و حکمت چین

سهروردی و حکمت هند

سهروردی و منطق و حکمت اسلامی 

 

دبیر علمی: دکتر بابک عالیخانی

دبیر تخصصی: دکتر اسماعیل رادپور

دبیران اجرایی: خانم دکتر فرشته کاظم پور ، دکتر حسین رستمی جلیلیان

فعالیتهای جنبی: برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار هنری

امتیازات چاپ: چاپ مقالات برگزیده در کتاب همایش، امتیاز ثبت در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)


صمیمانه پذیرای هرگونه پرسش و همچنین پیشنهادها و نظرات شما از طریق ایمیل همایش هستیم:
fahlavi2020@irip.ir


اخبار بیشتر »