• همایش سهروردی و احیاء حکمت فلهوی
شیخ اشراق، شهاب‌الدین یحیی سهروردی، به نصّ رسالۀ کلمة التّصوف، احیاء حکمت فهلوی یا خسروانی ایرانیان قدیم را وجهة همت خود قرار داده است: «و قد احیینا حکمتهم النوریة الشریفة التی یشهد بها ذوق افلاطون و من قبله». مجلد دوم کتاب «اسلام در سرزمین ایران (سهروردی و افلاطونیان ایران)» نوشتۀ هانری کربن به تحقیق در همین موضوع اختصاص یافته است. بررسی آثار متعلق به فرهنگ مزدایی (اعم از اوستا، کتب پهلوی، کتیبه‌های هخامنشی و ساسانی و نیز شاهنامه) و جستجوی ریشه‌های حکمت اشراق در آن آثار، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. به‌علاوه، مقایسه حکمت سهروردی با معارف شرقی (مثلا حکمت دائویی و حکمت ودانته) کاری است ضروری. کاوش در چگونگی احیاء حکمت فهلوی به دست شیخ اشراق و مقایسه آن با حکمتهای شرقی دیگر موضوع همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» است.

 


صمیمانه پذیرای هرگونه پرسش و همچنین پیشنهادها و نظرات شما از طریق ایمیل همایش هستیم:
fahlavi2020@gmail.com

 

دبیر علمی: دکتر بابک عالیخانی

دبیر تخصصی: دکتر اسماعیل رادپور

دبیران اجرایی: دکتر فرشته کاظم پور ، دکتر حسین رستمی جلیلیان

فعالیتهای جنبی: برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار هنری

امتیازات چاپ: چاپ مقالات برگزیده در کتاب همایش، امتیاز ثبت در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)اخبار بیشتر »