پیام دبیر علمی همایش دربارۀ انتشار چکیده‌های پذیرفته شده
1398-10-16

به نام خداوند بخشایندۀ مهربان


جلسۀ معنوی و انجمن اخوان‌الصفا که به نام «همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» (اردیبهشت ۹۹) خوانده شده، فرصتی است مغتنم برای بررسی ابعاد احیا در حکمت اشراق سهروردی، فیلسوف عارف‌مسلکی که حکمت فهلوی را (یا حکمت خسروانی را) در متن تمدّن ایرانی‌اسلامی زنده کرده است.
پس از فراخوان مقاله در تابستان ۹۸، در حدود شصت چکیدۀ مقاله به قلم محقّقان رشته‌های مختلف در پیوند با محورهای بیست‌ویک‌گانه‌ای که اعلام شده بود، توسّط داوران پذیرفته شد که همگی آنها با اندکی ویرایش (یا پیرایش) در ابتدای بهمن ۹۸ به یاری حق در دسترس همگان نهاده خواهد شد. به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از نویسندگان، مقاله‌ای را که حاوی بدایع منطقی یا فلسفی یا نویافته‌های پژوهشی نیست، ارائه ننموده‌اند. از همراهی و همیاری نویسندگان گرامی بی‌اندازه سپاسگزاریم.


دبیر علمی همایش
۱۵ دی‌ماه ۹۸