تغییر زمان برگزاری همایش و تجدید فراخوان مقالات؛ آخرین مهلت ارسال یکم تیرماه 99
1398-12-13

نظر به اینکه وقت برگزاری همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی به قصد بالا بردن کیفیّت همایش به اواخر شهریور ماه 99 موکول شده است، اینک با تجدید فراخوان مقالات، از پژوهشگران گرامی درخواست می‌شود که مقالات کامل خود را تا اوّل تیر ماه 99 در سامانۀ همایش ارسال نمایند.
همچنین به اطلاع محقّقانی که مقالات خود را ارسال داشته‌اند، می‌رساند که مقالات آنها به دست داوران سپرده شده است و نتیجۀ داوری به‌تدریج به آگاهی نویسندگان خواهد رسید.