برگزاری آنلاین همایش سهروردی و احیاء حکمت فهلوی
1399-06-24


همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» در تاریخ چهارشنبه 26 شهریور ماه 1399، ساعت 11 صبح به صورت آنلاین (اسکای‌روم) ‌برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند به واسطۀ لینک ورود و سپس با انتخاب گزینۀ‌ مهمان به جلسۀ برگزاری این همایش وارد شوند.


لینک ورود (در ساعت برگزاری همایش):

www.skyroom.online/ch/irip/fahlavi2020


11:00-11:15 : تلاوت قرآن کریم و آغاز برنامۀ همایش

11:15-11:30 : نطق افتتاحیه، دکتر غلامرضا زکیانی، رئیس موسسۀ حکمت و فلسفه

11:30-11:45 : سخنرانی دکتر شهرام پازوکی، مدیر گروه ادیان و عرفان موسسۀ‌ حکمت و فلسفه

11:45-12:10 : سخنرانی دکتر بابک عالیخانی،‌ دبیر علمی همایش

12:10-12:20 : پیام دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی برای همایش

12:30-13:20 :‌ سخنرانی دکتر سیدرضا فیض با عنوان «تجلّی عالم مثال در نگاره تولّد زال»

13:20-14:00 : سخنرانی دکتر غلامرضا اعوانی با عنوان «سهروردی؛ احیاگر تفکر افلاطونی در جهان اسلام»

14:00-14:40 : سخنرانی دکتر سعید بینای مطلق با عنوان «بازاندیشی نسبت معقول و محسوس در نزد افلاطون بر مبنای پرسش از چیستی مدرنیته»

14:40-15:30 : سخنرانی دکتر حسن بلخاری قهی با عنوان «سیمرغ اوستایی، سیمرغ اشراقی»

15:30-16:00 : سخنرانی دکتر یانیس اشوتس با عنوان «بزرگداشت روشنان فلکی در حکمت اشراق»

دیگر سخنرانان (از طریق لینک دسترسی به سخنرانی‌ها): استاد منوچهر صدوقی سها، دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر بابک عالیخانی، دکتر شهین اعوانی و دکتر رضا کوهکن، دکتر سعید انواری، دکتر رضا کورنگ بهشتی، دکتر اسماعیل رادپور، دکتر طاهره کمالی زاده، دکتر مهدی عظیمی، دکتر کلثوم غضنفری و خانم زهرا ثبوت، دکتر سیما سادات نوربخش، دکتر زهرا زارع، دکتر مهران رهبری و دکتر سیداحمد غفاری قره‌باغ.

لینک دسترسی به سخنرانی‌ها (از ۲۶ شهریور ماه، ساعت ۱۶):

https://www.irip.ac.ir/u/130