کتابچۀ «مقدّمه‌ای بر روش مطالعه در معارف شرقی به‌ویژه حکمت فهلوی» برای دانلود در دسترس قرار گرفت.
1398-08-01


به مناسبت برگزاری همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» (موسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، اردیبهشت‌ماه 1399) کتابچۀ الکترونیکی «مقدّمه‌ای بر روش مطالعه در معارف شرقی به‌ویژه حکمت فهلوی» که ترجمه‌ای است از بخش نخست کتاب «مقدّمۀ عمومی بر مطالعۀ تعالیم هندویی» نوشتۀ رنه گنون، با ترجمه و توضیحات دکتر بابک عالیخانی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت. برای دانلود این کتابچه به وبسایت همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» بخش «راه و روش اشراق» (کلیک کنید) می‌توان مراجعه کرد.


در طلیعۀ این کتاب آمده است: مطالعات تاریخی و فیلولوژیک دربارۀ میراث باستانی ایران تا کنون فوایدی چند دربرداشته، ولی خالی از اشکال نیز نبوده است. رنه گنون، حکیم فرانسوی و مجدِّد روش اشراقی در غرب معاصر، راه صحیح مطالعات شرقی را در نخستین کتاب خود تحت عنوان «مقدمۀ عمومی بر مطالعۀ تعالیم هندو» (1921 میلادی) ارائه کرده است. برخلاف آنچه از عنوان این کتاب ممکن است به نظر برسد، سخنان نویسنده نه صرفاً دربارۀ تعالیم هندو، بلکه قابل اطلاق بر همۀ سنن شرقی و از جمله بر سنّت مزدایی است. اکنون که سخن از برگزاری همایش سهروردی در بهار سال 99 در میان آمده است، بهتر دیده شد که ترجمه و توضیح بخش اوّل و دوم آن کتاب در اختیار محقّقان گرامی قرار گیرد.

گفتنی است که ترجمۀ بخش دوم کتاب مقدّمۀ عمومی بر مطالعۀ تعالیم هندو به زودی آماده شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.