ترجمه و توضیح دعای صباح

دربارۀ مطالب این رساله، سوالات یا هرگونه گفتگوی علمی را با ایمیل همایش (fahlavi2020@irip.ir) می‌توانید در میان بگذارید.