مقدّمه‌ای بر روش مطالعه در معارف شرقی
به‌ویژه حکمت فهلوی

بخش یکم از کتابِ
«مقدّمۀ عمومی بر مطالعۀ تعالیم هندویی»

نوشته: رِنِه گنون

ترجمه و توضیح: بابک عالیخانی

مطالعات تاریخی و فیلولوژیک دربارۀ میراث باستانی ایران تا کنون فوایدی چند دربرداشته، ولی خالی از اشکال نیز نبوده است. رنه گنون، حکیم فرانسوی و مجدِّد روش اشراقی در غرب معاصر، راه صحیح مطالعات شرقی را در نخستین کتاب خود تحت عنوان مقدمۀ عمومی بر مطالعۀ تعالیم هندو (1921 میلادی) ارائه کرده است. برخلاف آنچه از عنوان این کتاب ممکن است به نظر برسد، سخنان نویسنده نه صرفاً دربارۀ تعالیم هندو، بلکه قابل اطلاق بر همۀ سنن شرقی و از جمله بر سنّت مزدایی است. اکنون که سخن از برگزاری همایش سهروردی در بهار سال 99 در میان آمده است، بهتر دیده شد که ترجمه و توضیح بخش اوّل و دوم آن کتاب در اختیار محقّقان گرامی قرار گیرد. 

این کتابچۀ الکترونیکی ترجمۀ فارسی بخش نخست از کتاب مقدّمۀ عمومی بر مطالعۀ تعالیم هندو اثر رِنه گنون است. برای دانلود نسخۀ فرانسوی با عنوان Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues اینجا و برای دانلود ترجمۀ انگلیسی با عنوان Introductioin to the Study of the Hindu Doctrines اینجا کلیک کنید.

دربارۀ مطالب این کتابچه، سوالات یا هرگونه گفتگوی علمی را با ایمیل همایش (fahlavi2020@irip.ir) می‌توانید در میان بگذارید.


ترجمۀ بخش دوم کتاب مقدّمۀ عمومی بر مطالعۀ تعالیم هندو به زودی آماده و برای دانلود در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.


 

سهروردی و ایران باستان

تلخیص مجلّد دوم کتابِ
«اسلام در سرزمین ایران»

اثر هانری کربن

ترجمه: رضا کوهکن
تلخیص و توضیح: بابک عالیخانی

 هانری کربن در مجلّد دوم کتاب اسلام در سرزمین ایران با عنوان «سهروردی و افلاطونیان ایران» (ترجمۀ دکتر رضا کوهکن، چاپ مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 1391)، طرح همه عمر سهروردی را که احیاء حکمت فهلوی یا خسروانی باشد، به خوبی شرح داده است. مطالب متنوّع و رنگارنگی در کتاب کربن در باب سهروردی آمده است که احیاناً خواننده را از فهم اصل موضوع بازمی‌دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که تلخیص کلّ آن کتاب و افزودن یادداشتی چند بر آن بی‌فایده نباشد. اکنون که سخن از همایش «سهروردی و احیاء حکمت فهلوی» به میان آمده، بهتر است که تلخیص مزبور در دسترس محقّقان و فیلسوفان ارجمند قرار گیرد تا با اطّلاع یافتن از دستاورد تحقیقات هانری کربن، قدم در این راه خسروانی نهند، راهی که از بحبوحۀ ظلمات روزگار فعلی به نور مطلق حق سبحانه می‌انجامد. برای دانلود نسخۀ فرانسوی با عنوان En islam iranien (II) sohrawardî et les platoniciens de perse اینجا و برای دانلود ترجمۀ انگلیسی با عنوان In Iranian Islam (II) Suhrawardi and the Persian Platonists اینجا کلیک کنید.

دربارۀ مطالب این کتابچه، سوالات یا هرگونه گفتگوی علمی را با ایمیل همایش (fahlavi2020@irip.ir) می‌توانید در میان بگذارید.